Begeleid Hardop Lezen (BHL)

 
image

Begeleid Hardop Lezen, ontwikkeld binnen het lectoraat Maatwerk Primair, is de meest evidence based methodiek voor technisch lezen. De methodiek is goed bruikbaar voor zwakke lezers op de basisschool en in het speciaal onderwijs. BHL kan zowel individueel als in kleine groepjes worden toegepast. Ook ouders kunnen hun kind helpen met deze methodiek.

Uit het effectonderzoek is gebleken dat BHL niet alleen goede resulaten geeft voor de kwaliteit van het lezen, maar ook voor het leesplezier. Dit is erg belangrijk, omdat kinderen zich hierdoor ook na de begeleiding met BHL verder blijven ontwikkelen.

Mijn ex-collega Conny Boendermaker heeft meegewerkt aan het effectonderzoek naar Begeleid Hardop Lezen en zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het begeleidingsprotocol.

Ik ben zelf niet betrokken geweest bij de ontwikkeling of bij het effectonderzoek, maar ik ben erg enthousiast geraakt over de methodiek. Daarom heb ik het initatief genomen om, samen het Conny Boendermaker, instructiefilms en een verkorte handleiding te ontwikkelen.

De volledige en de verkorte handleiding zijn gratis te downloaden (zie hiernaast), de instructiefilms zijn hiernaast te bekijken en verder is er niets anders nodig dan een leuk leesboek!