Begrijpend Spellen in het Engels

Engelse klinkers sorteren
 

Waarom schrijf je het Engelse woord 'name' met een a, terwijl je [ee] zegt? En waarom schrijf je 'train' dan met ai? En wat doet in het woord 'name' die -e daar aan het eind? In wat voor woorden schrijf je nog meer een onhoorbare e aan het eind, en waarom dan?

Al meer dan twintig jaar verdiep ik mij in de structuur van het Engelse spellingsysteem. Dit heeft geresulteerd in de behandelmethode 'Begrijpend Spellen in het Engels'.

Er wordt vaak gezegd dat het Engels nauwelijks of geen spellingregels kent en dat de spelling van Engelse woorden 'gewoon' van buiten geleerd moet worden. Voor mensen met dyslexie of spellingproblemen is dit een groot bezwaar. Gelukkig is het Engels, net als het Nederlands, een Germaanse taal. De structuur lijkt in vele opzichten op die van het Nederlands, al is deze in het Engels meer beïnvloed door vreemde talen. In het Engels is ca. 60-70 % van de woordspellingen te begrijpen door middel van klanken, regels en regelmatigheden. Voor kinderen en jongeren met dyslexie of spellingproblemen is dit een enorme winst! Zij kunnen eindelijk grip krijgen op de schijnbare wirwar van de Engelse spelling.

In 'Begrijpend Spellen in het Engels' worden de ingewikkelde klankstructuur en spellingregels van het Engels op een simpele manier uitgelegd en gevisualiseerd. Ook de samenhang van de regels wordt duidelijk gemaakt, zodat de leerling de logica van het spellingsysteem gaat zien. Thuis maakt de leerling wekelijks een zinnendictee en een woorddictee met de behandelde regel(s). Ook de voorgaande klanken en regels komen in elk dictee terug, zodat de leerling gaandeweg leert om alle geleerde regels toe te passen. Ook wordt aandacht besteed aan het herkennen van de spellingregels in de te leren woordjes van school.
Engels computer
'Begrijpend Spellen in het Engels' is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en voor leerlingen van de eerste twee klassen van het VO. Het verdient aanbeveling zo vroeg mogelijk te starten. Behandeling met deze methode duurt gemiddeld een half tot een heel (school)jaar, dit komt neer op zo'n 15 tot 30 behandelsessies.

 
Behandeling met 'Begrijpend Spellen in het Engels' is momenteel mogelijk bij de volgende vestigingen van Stichting Taalhulp: Hilversum, Almere, Arnhem, Lage Zwaluwe, Woerden, Haarlem, Amsterdam-Zuid.


Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Stichting Taalhulp. Voor een afspraak in Hilversum kunt u ook direct contact opnemen met mij.

Sonja Karman, 2016