Project Leesproblemen en Dyslexie in Suriname

image
 

In maart 2013 heb ik samen met mijn collega Conny Boendermaker in Suriname een aantal trainingen gegeven over Leesproblemen en Dyslexie. De trainingen werden georganiseerd door Stichting Sucet in samenwerking met MINOV (het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling).

Ook hebben we uitgebreid kunnen rondkijken op enkele basisscholen.

We kwamen in Suriname zelfs op het TV-journaal (zie hiernaast bij de downloads).

Gevolgen van het project

Als gevolg van ons Suriname-project is er in Suriname meer aandacht voor goed lees- en spellingonderwijs op de basisschool. Door RT-ers en logopedisten worden Begeleid Hardop Lezen en Taal in Blokjes gebruikt om kinderen met lees- en spellingproblemen te helpen. Mede door de inzet van Stichting Sucet heeft MINOV in 2015 besloten een pilot te starten met Taal in Blokjes op 25 Surinaamse basisscholen. De materialen zijn al in Suriname, in 2016 zal worden begonnen met het invoeren van de methode op de scholen.